iOS 16 یک ویژگی عالی برای دور زدن کپچاها در اینترنت دارد

iOS 16 یک ویژگی عالی برای دور زدن کپچاها در اینترنت دارد

/ios-16-bypass-captchas

امروز در خبرها دیدم که iOS 16 همچنان در حال ارائه ویژگی‌های جدیدی است که افراد را غافل‌گیر می‌کند، این مطلب در مورد ویژگی است که می‌تواند نه تنها در زمان شما صرفه‌جویی کند، بلکه عبور شما از برنامه‌ها و وب‌سایت‌ها را هم بسیار آسان‌تر کند، برای همین با شاما در اینجابه اشتراک گذاشتم...