galaxy watch4

آیا سنسورهای سلامت در گلکسی واچ ۴ ، ابزار پزشکی هستند؟

/galaxy-watch-4

ساعت‌های هوشمند این روزها بیشتر از هر چیز دیگری، گجت‌هایی برای سنجش سلامتی کاربران هستند. گلکسی واچ ۴ نیز گویا ابزار خوبی در این زمینه است.