فعال سازی

آموزش فعال سازی دستگاه

/registry-guide

در صورتی که قصد خرید دستگاه دارید، حتما آن را در حضور فروشنده، به کمک  کد فعال سازی، برای سیم کارت خود فعال سازی نمایید. در صورت عدم فعال سازی  دستگاه، آنتن دستگاه پس از مدت کوتاهی قطع شده و مسئولیت هرگونه عواقب ناشی  از این موضوع، برعهده خریدار می‌باشد. به‌عنوان نمونه، درصورت سوء استفاده  از شناسه (IMEI) و مشاهده شناسه جعلی مشابه با شناسه (IMEI) دستگاه  خریداری شده در شبکه، چنانچه فرآیند فعال سازی توسط خریدار انجام نشده  باشد، کلیه حقوق قانونی از جمله حق استفاده از دستگاه، برای مالک قبلی  دستگاه در نظر گرفته خواهد شد.در این صورت، شما که دستگاه را خریداری کرده اما انتقال مالکیت نگرفته‌اید، متضرر اصلی خواهید بود.لذا توصیه می‌گردد حتماً فرآیند فعال سازی در لحظه خرید دستگاه و در حضور فروشنده انجام گیرد.