خبر به روزرسانی بتای اندروید 13 در وب سایت ایماهمراه

سومین به روز رسانی بتای اندروید ۱۳

/android13beta

گوگل سومین بتای اندروید ۱۳ را منتشر کرد