حافظه جانبی

حافظه داخلی، کارت حافظه جانبی و فناوری‌های آن‌ها در گوشی‌های موبایل

/ram-rom

پس از نظرسنجی که در استوری قبل ایماهمراه داشتیم حدود ۸۰٪ شما همراهان حافظه داخلی را به عنوان گزینه نخست به عنوان معیار در انتخاب گوشی موبایل خود مد نظر داشتید. حافظه داخلی به عنوان اصلی ترین گزینه در دسترس کاربران برای ذخیره محتویات روی گوشی‌های هوشمند و کارت‌های حافظه جانبی به عنوان المانی که در درجه بعدی، فضای ذخیره‌سازی مورد نیاز کاربران را برآورده می‌کنند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. از همین رو، در این مطلب برای شما همراهان ایماهمراه، از ابعاد مختلف، نگاهی به مسائل فنی این دو المان کلیدی در گوشی‌های موبایل خواهیم داشت.