تفاوت اندروید Go و اندروید 1

تفاوت اندروید Go و اندروید 1

/android-go-android-one

اندروید وان و اندروید گو توسط گوگل برای بهبود در به‌روزرسانی و عملکرد سیستم معرفی شده‌اند و در حال حاضر گوشی‌های مختلفی از این دو نسخه اندروید استفاده می‌کنند.