اس23

دوربین سلفی سری گلکسی اس۲۳ احتمالا بهبود نسبی پیدا خواهد کرد

/s23camera

گزارشی امروز منتشر شده است که اذعان دارد سری گلکسی اس۲۳ به دوربین سلفی جدیدی مجهز خواهد شد.