021-42959   

پست الکترونیک : info@mtplus.mobi

ناموجـود است

Micro USB OTG Adapter

Code :کابل اصلی OTG

کابل اصلی OTG

امتیاز محصول

مناسب برای تمامی گوشی ها

  • قیمت:
  • 8,256 تومان

  • با احتساب مالیات بر ارزش افزوده:8,999 تومان

نظرات کاربران

امتیاز شما به این محصول از یک تا پنج